Vilkår og betingelser Vilkår og betingelse Jacobsen Experimental

1. Generelle vilkår og betingelser 

  • Jacobsen Experimental er projekt drevet af Carlsberg Danmark A/S, CVR nr. 25508386, J.C. Jacobsens Gade 1, 1799 København V.
  • Vi vil gerne bede om din feedback for at kunne udvikle nye produkter
  • Vilkår og betingelser for feedback af Experimental Brews på jacobsenbryg.dk:

 

2. Sådan deltager du:

 • Køb en Jacobsen Experimental øl på et udskænkningssted
 • Udfyld feedback formularen på www.jacobsenbryg.dk/experimental-feedback
 • Ved at klikke ”OK” accepterer du disse betingelser.
 • Du skal være fyldt 18 år for at deltage.

 

3. Privatlivspolitik – Jacobsen Experimental

3.1 Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er den dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig
Du finder vores kontaktoplysninger her:

   Carlsberg Danmark A/S
   CVR-nr. 25508386
   J.C. Jacobsens Gade 1
   1799 København V

   Privatlivspolitik

 

3.2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 • Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  • Markedsundersøgelse vedr. den eller de pågældende øl du smager
  • Forberede ’targeting’ i tredjeparts mediekanaler som Facebook, Instagram, Google, etc.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
  • GDPR Art. 6(1)(a)

 

3.3. Kategorier af personoplysninger

 • Mailadresse
 • Postnummer
 • Fødselsår: 

 

3.4. Modtagere eller kategorier af modtagere

 • Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere i anonymiseret form:
  • Tredjeparts mediekanaler: Facebook, Instagram, Google.

 

3.5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • De oplysninger, du har afgivet i forbindelse med udfyldning af feedback

 

3.6. Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer dine personoplysninger for 90 dage efter den øl du har skrevet feedback om er udsolgt. 

 

3.7. Dine rettigheder

 • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
 • Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på [email protected]
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registrerede rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk
 • Ret til at oplysninger (indsigtsret)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16
 • Ret til sletning
  • Du har i en række tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.
 • Ret til begrænsning af behandling
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18
 • Ret til indsigelse
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, og indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.
 • Klage til datatilsynet
  • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.